Η διδακτική ομάδα του Βικτωριανού

Κούλα Κανατή

Καθηγήτρια Αγγλικών

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Χιονία Χαρούλη

Καθηγήτρια Αγγλικών

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βασιλική Σούδη

Καθηγήτρια Αγγλικών

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αλέκα Γεωργιάδου

Καθηγήτρια Αγγλικών

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης