"Η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως"

Τέσσερις (4) βδομάδες από το σύνολο της σχολικής χρονιάς είναι αφιερωμένες στην επανάληψη. Έτσι, καλύπτονται πλήρως τυχόν κενά μάθησης.

Στο σύστημα του φροντιστηρίου μας η τάξη Α Junior καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων έτσι ώστε να παραλείπεται η τάξη Β Junior γλυτώνοντας τα παιδιά έναν ολόκληρο χρόνο σπουδών και οι γονείς τα δίδακτρα μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς.

Α JUNIOR

Β JUNIOR

AB Junior

A Senior

Από την τάξη Α Senior κάνοντας μάθημα τρεις φορές την εβδομάδα, γίνεται καλύτερος καταμερισμός της ύλης, συχνότερη και πιο αποδοτική επαφή του μαθητή με την ξένη γλώσσα και καλύτερη εμπέδωση της γνώσης.

Β Senior

C Senior

Από τον πρώτο χρόνο τα παιδιά εξασκούν όλες τις δεξιότητες και από τη C Senior και πάνω το ακουστικό, ο γραπτός και ο προφορικός λόγος δουλεύονται σε ξεχωριστή ώρα.

Pre Lower

Lower (B2)

Proficiency

Cambridge – Michigan

IELTS – TOEFL

Ενηλίκων 

Αρχάριων 

Προχωρημένων